newsletter

Card sorting

Card sorting
Autor: Redakcja Data publikacji: 03.05.2015

Card sorting (sortowanie kart)

Jedno z badań użyteczności serwisów internetowych lub mobilnych i aplikacji, służące do zaprojektowania lub weryfikacji architektury informacji. Polega na przyporządkowaniu podkategorii, elementów do etykiet głównych – proces sortowania kart przedstawia film „Card Sorting Technique - Planning a website”. Badanie może zostać przeprowadzone przy użyciu drukowanych kart lub narzędzia online (np. OptimalSort czy ConceptCodify). Umożliwia zaprojektowanie struktury serwisu, stworzenie najbardziej optymalnego układu kategorii w menu i wyłonienie elementów, które powinny być wyeksponowane na stronie głównej.

W zależności od celów badania można zastosować sortowanie otwarte lub zamknięte. W pierwszym przypadku uczestnicy badania grupują podkategorie i samodzielnie nadają nazwy, które według nich najlepiej definiują zbiory. W drugim przypadku użytkownicy przydzielają treści do stworzonych wcześniej etykiet. Szczegółowy opis badania za pomocą sortowania kart został opublikowany w serwisie Usability.gov

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje