newsletter

Artsourcing

Artsourcing
Autor: Redakcja Data publikacji: 03.05.2015

Artsourcing

Część crowdsourcingu, w której publiczność motywowana jest przez instytucję do twórczego działania na jej rzecz, np. zaprojektowania logotypu, nagrania filmu czy napisania scenariusza. W sieci działa kilka serwisów bazujących na idei artsourcingu, np. Design Crowd czy polskie Corton i Zaprojektuj Mnie. Serwis Crowdsourcing.org.pl przedstawił „12 przykładów wykorzystania crowdsourcingu” – na szczególną uwagę zasługują inicjatywy o charakterze artsourcingu, Lego DesignByMe czy kampania koncernu Kraft Food.

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje