newsletter

Aby aktywować profile typu Premium dla Instytucji lub Firmy zarejestruj najpierw bezpłatne konto indywidualne!

Konto indywidualne

FREE


Profil Premium Instytucja

250 zł /rok


Profil Premium Firma

1000 zł /rok


Publikacja recenzji, informacji o wydarzeniach oraz materiałów PR
 • Dostęp do treści Portalu IwK
 • Publikacja recenzji
 • Publikacja informacji o wydarzeniach
 • Publikacja artykułów
 • Promowanie opublikowanych artykułów na stronie głównej Portalu IwK
 • Dostęp do treści Portalu IwK
 • Publikacja recenzji
 • Publikacja informacji o wydarzeniach
 • Publikacja artykułów
 • Promowanie opublikowanych artykułów na stronie głównej Portalu IwK
 • Dostęp do treści Portalu IwK
 • Publikacja recenzji
 • Publikacja informacji o wydarzeniach
 • Publikacja artykułów
 • Promowanie opublikowanych artykułów na stronie głównej Portalu IwK
Wirtualny Konsultant
 • Tworzenie briefów do wyceny i rozsyłanie zapytań ofertowych do firm z branży
 • Otrzymywanie i odpowiadanie na zapytanie ofertowe
 • Tworzenie briefów do wyceny i rozsyłanie zapytań ofertowych do firm z branży
 • Otrzymywanie i odpowiadanie na zapytanie ofertowe
 • Tworzenie briefów do wyceny i rozsyłanie zapytań ofertowych do firm z branży
 • Otrzymywanie i odpowiadanie na zapytanie ofertowe
Baza Firm i Baza Instytucji
 • Wizytówka w bazie Instytucji
 • Wyróżnienie wizytówki
 • Wizytówka w bazie Instytucji
 • Wyróżnienie wizytówki
 • Wizytówka w bazie Instytucji
 • Wyróżnienie wizytówki
Ceny netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%
INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje