newsletter

Usługi

WIRTUALNY KONSULTANT

Obsługuje kilkanaście kategorii tematycznych związanych z branżą nowych technologii. Pomaga zdefiniować parametry produktów i usług w taki sposób, aby możliwa była ich wycena. Automatycznie tworzy brief z podsumowaniem. Wirtualne konsultacje są bezpłatne i nie wymagają wiedzy eksperckiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pozwala na uzyskanie wyceny produktów i usług na podstawie briefu powstałego dzięki Wirtualnemu Konsultantowi. Brief jest automatycznie rozsyłany do Firm zarejestrowanych w serwisie. Każda z Firm może otrzymywać oraz odpowiadać na zapytania ofertowe i dzięki nim nawiązywać bezpośredni kontakt z klientami.

GENERATOR APLIKACJI

Pozwala każdemu na samodzielne tworzenie nieskomplikowanych aplikacji mobilnych na platformy Android i iOS. Zapewnia łatwy wybór szablonów i modułów oraz szybkie wprowadzanie treści – tekstów i zdjęć. Nie wymaga umiejętności programistycznych.

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje