newsletter

ATL (Above the Line)

Atl
Autor: Redakcja Data publikacji: 03.05.2015

ATL (ang. Above the Line)

Obszar działań marketingowych prowadzonych za pośrednictwem tradycyjnych nośników – radio, prasa telewizja, nośniki outdoor i indoor. Kampanie ATL nie są kierowane do wąsko sprecyzowanego odbiorcy, tylko do bardzo dużej, anonimowej grupy, np. słuchaczy określonej stacji radiowej. Przykłady ATL to np. spot radiowy i telewizyjny, reklama prasowa czy billboard. Przeciwieństwem ALT są działania BTL (ang. Below the Line), które angażują niekonwencjonalne kanały i techniki komunikacji.

W dobie mediów elektronicznych i rosnącej popularności urządzeń mobilnych konwencjonalne sposoby przyciągnięcia uwagi często są nieskuteczne. Głosy ekspertów w sprawie efektywności działań ATL są podzielone, np. Mariusz Pitura, Creative Director w JWT Warsaw, przekonuje, że „ATL is (not) dead – czyli czy można być innowacyjnym w tradycyjnych mediach?”.

Podczas promowania czytelnictwa, muzeum czy festiwalu instytucje kultury często wykorzystują kampanię ALT do nagłośnienia swojej działalności czy idei. Do kampanii „Sztuka to”, promującej łódzkie Muzeum Sztuki, zostały zaangażowane nośniki typu outdoor – billboardy, citylighty i plakaty. Za ich pośrednictwem członkowie ms club przedstawiali swoją definicję sztuki („Sztuka to - kampania promocyjna”).

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje