newsletter

FOMO (Fear of missing out)

Fomo
Autor: Redakcja Data publikacji: 03.05.2015

FOMO (Fear of missing out)

Uczucie dyskomfortu wynikające z obawy przeoczenia ważnej informacji, szansy na doświadczenie czy nawiązanie interakcji społecznej. Silnie związane z rozpowszechnieniem urządzeń mobilnych i rozwojem serwisów społecznościowych. Badacze zjawiska szacują, że może na nie cierpieć nawet 70% dorosłych z krajów rozwiniętych. Na łamach magazynu „Forbes” ukazał się artykuł „Do You Have FOMO: Fear Of Missing Out?”, w którym wyliczone zostały zachowania charakterystyczne dla FOMO.

Zjawisko po raz pierwszy nazwał i opisał Dan Herman w artykule „The Fear of Missing Out (FOMO)” opublikowanym w 2000 roku. O powszechności zjawiska świadczy fakt, że hasło „FOMO” zostało dodane w 2013 roku do renomowanego Oxford Dictionary. Historię FOMO opisuje anglojęzyczny artykuł „The Home of FOMO”.

Andrew Przybylski, pionier w zakresie badań nad FOMO, udowodnił, że największe skłonności do odczuwania strachu związanego z odcięciem od informacji mają osoby o niezaspokojonych potrzebach emocjonalnych, jak poczucie bycia kochanym czy szanowanym. Głównym narzędziem badawczym była dziesięciopunktowa ankieta „Rate my FOMO”, za pomocą której internauci mogą samodzielnie sprawdzić swoją podatność na FOMO.

Przeciwieństwem FOMO jest JOMO, czyli Joy of missing out.

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje