newsletter

Google Play

Google play
Autor: Redakcja Data publikacji: 03.05.2015

Google Play

Serwis internetowy, za pośrednictwem którego dystrybuowane są aplikacje mobilne przeznaczone na system Android oraz elektroniczne książki, muzyka i filmy. Portal, własność koncernu Google, został opublikowany w marcu 2012 roku. Miesiąc później umożliwiono polskim deweloperom sprzedaż aplikacji za pośrednictwem serwisu. Google Play powstało w rezultacie połączenia dwóch usług Google Music i Android Market. Do szybszego i wygodniejszego korzystania z serwisu za pomocą urządzeń mobilnych służy aplikacja Sklep Google Play, która jest domyślnie zainstalowana na urządzeniach z systemem Android 2.2 lub późniejszym. Twórcy aplikacji mogą opublikować ją w serwisie samodzielnie za pośrednictwem usługi Google Play Developer Console.

Bieżące statystyki dotyczące liczby aplikacji udostępnionych na Google Play publikuje serwis App Brain – w październiku 2014 liczba aplikacji udostępnionych za pomocą serwisu wynosiła prawie 1,4 mln. Na łamach portalu można również sprawdzić liczbę aplikacji bezpłatnych (ponad 1,2 mln w grudniu) i płatnych (ponad 200 tys.). Branżowy serwis ANTYapps umieszcza co miesiąc ranking najpopularniejszych aplikacji na system Android (wrzesień 2014).

Za pośrednictwem Google Play swoje aplikacje dystrybuują światowe muzea (np. Guggenheim, Louvre Audio Guide, Hall of North American Mammals tematyczna aplikacja Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej) oraz krajowe instytucje i przedsięwzięcia kulturalne (Przewodnik: Park Wilanowski, MOCAK, Wirtualne Muzea Małopolski). Mobilne przewodniki po miasteczku festiwalowym czy trasie gry terenowej udostępniają również najpopularniejsze polskie wydarzenia muzyczne, np. Przystanek Woodstock.

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje