newsletter

Google Cultural Institute

Google cultural institute
Autor: Redakcja Data publikacji: 03.05.2015

Google Cultural Institute (www.google.com/culturalinstitute)

Platforma internetowa koncernu Google, której celem jest promowanie kultury poprzez udostępnianie zbiorów online. Trzy główne sekcje Google Culture Institute to Google Art Project, Historic Moments i World Wonders. Dzięki platformie użytkownik może obejrzeć dzieła sztuki w bardzo dobrej jakości, odbyć wirtualną wycieczkę po instytucji, wziąć udział w wystawie czy „zwiedzić” miejsca z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Serwis został opublikowany w 2011 roku. Pracownicy instytucji kultury i artyści mogą samodzielnie publikować materiały w serwisie dzięki Google Open Gallery. Platforma udostępnia materiały audiowizualne na oficjalnym kanale w serwisie YouTube.

Google Cultural Institute zrzesza ponad 400 instytucji z 50 krajów. 6 mln obiektów muzealnych, 57 tys. dzieł sztuki i 8 tys. artystów – platforma do 2014 roku zgromadziła ogromne zasoby. Obok światowych muzeów, kolekcje online prezentuje siedem polskich instytucji: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Pałac w Wilanowie, Narodowy Instytut Audiowizualny, Instytut Adam Mickiewicza, Filmoteka Narodowa i Muzeum Historii Polski. Muzeum Historii Polski uczciło 25. rocznicę wolnych wyborów cyfrową wystawą „Polska droga do wolności w obiektywie Erazma Ciołka”. Zuzanna Stańska w artykule „Google Art Project” szczegółowo opisuje ideę przedsięwzięcia.

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje