newsletter

Copywriting

Copywriting
Autor: Redakcja Data publikacji: 03.05.2015

Copywriting

Przygotowywanie treści do wszelkiego rodzaju materiałów marketingowych, np. ulotek, serwisu WWW czy scenariusza spotu telewizyjnego. Copywriting nabrał szczególnego znaczenia wraz z rozwojem i rosnącą popularnością content marketingu, czyli tworzeniem oraz dystrybucją treści atrakcyjnych dla adresatów. Przykładami content marketingu są wydawnictwa własne instytucji (custom publishing), artykuły branżowe czy filmy. Branżowy serwis PRoto opublikował charakterystykę najpopularniejszych form content marketingu – „Edukacja przez content marketing”.  

Copywriting nabrał szczególnego znaczenia wraz z rozwojem nowych mediów. Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej pozycji serwisu w wynikach wyszukiwarek powinny być w znacznej mierze oparte na wartościowych treściach. Maciej Woźniak na łamach serwisu Nowy Marketing tłumaczy „Content marketing w SEO – jak »dobre« treści wpływają na pozycję w Google?”. Ciekawe, popularne treści są m.in. częściej cytowane w innych serwisach oraz budują większe zaangażowanie internautów.

Działania content marketingu z powodzeniem wykorzystują instytucje kultury do promocji swojej działalności. Wiele zarówno polskich, jak i światowych instytucji prowadzi działania w mediach społecznościowych – kanał w serwisie YouTube wykorzystują np. MoMA, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Łódź Art Center. Inne narzędzie komunikacji, newsletter, dystrybuują m.in. Filharmonia Łódzka, katowicki OFF Festival i Teatr Roma.

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje