newsletter

Interfejs użytkownika

Interfejs uzytkownika
Autor: Redakcja Data publikacji: 03.05.2015

Interfejs użytkownika (user interface – UI)

Systemy, urządzenia lub części urządzeń umożliwiające komunikację między użytkownikiem a maszyną (interakcja człowiek–komputer). Interfejs użytkownika jest zbudowany z urządzeń (systemów) wejścia i wyjścia, np. myszka–wyświetlacz graficzny (interfejs graficzny – GUI), klawiatura i wyświetlacz w trybie znakowym (interfejs tekstowy), czy przeglądarka internetowa (interfejs serwisu internetowego – WUI).

Interfejsy użytkownika są rezultatem pracy m.in. projektantów interakcji. Rolą projektowania interakcji (Interaction Design – IxD) jest stworzenie atrakcyjnego systemu, spełniającego kryteria pozytywnego user experience (UX). W tym celu często włącza się użytkowników w proces produkcyjny poprzez badania i testy – stosuje się metodę projektowania zorientowaną na użytkownika (User-centered desing). Monika Mikowska, ekspertka marketingu mobilnego i blogerka, radzi „Obserwuj ludzi, aby lepiej projektować”. W ramach testów użyteczności stosuje się m.in. Card Sorting (badanie architektury informacji – AI) czy Cognitive Walkthrough (badanie intuicyjności systemu).

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje