newsletter

Podobne instytucje:

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

Tablet

Opis

Warsztat Innowacji Społecznych to niezależna organizacja pozarządowa tworzona przez osoby, które wierzą, że mocne więzi społeczne, oraz innowacyjne wykorzystywanie istniejących zasobów w oparciu o zasadę otwartości, gwarantują skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów, wpływając pozytywnie na jakość życia społecznego. Rozwijanie kapitału intelektualnego, społecznego i kreatywnego, podnoszenie jakości przedsiębiorczości, a także projektowanie i wdrażanie innowacji, stanowią główny obszar działalności Warsztatu. Kierunki działań są realizowane poprzez działalność naukową – polegającą na gromadzeniu najnowszej wiedzy, realizację własnych badań, działalność publikacyjną – jak i poprzez działalność wdrożeniową. Realizujemy projekt ekultura.org, ponieważ chcemy aby cyfrowe obrazy naszego dziedzictwa były wykorzystywane przez jak największą liczbę Polaków. Chcemy, by kultura mocniej zaznaczała swoją obecność w rzeczywistości cyfrowej, i żeby wspierała rozwój myśli, twórczości, ale także innowacyjnych przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, czy biznesowych. Internet daje szansę na powtórne ożywienie kultury, która często pozostaje zamknięta w niedostępnych archiwach. Realizując projekt będziemy dążyć do wykorzystania tego potencjału w pełni. Samo zachowanie dziedzictwa jest dopiero początkiem wyzwania. Ważnym i często brakującym ogniwem jest upowszechnienie tego dziedzictwa – dotarcie z nim do maksymalnie szerokich publiczności, w tym do grup społecznie wykluczanych. Wierzymy, że im więcej osób, grup społecznych, czy organizacji będzie się zastanawiać, jak wspierać upowszechnianie cyfrowej kultury, tym skuteczniejsi będziemy w tym jako naród. Przy odpowiednim wysiłku uruchomimy siłę wzajemnej inspiracji i dostrzeżemy nowe możliwości ożywiania dziedzictwa, oraz jego wykorzystania dla realizacji naszych celów rozwojowych.

Dane adresowe

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
Halszki 15/21, 30-611 Kraków
NIP 6793086843
kontakt@warsztat.org.pl

Social

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje