newsletter

Podobne instytucje:

NAVIS

Profilowe navis

Opis

Ex navicula Navis , (z łac. z łódki Łódź)
W tych trzech któtkich słowach zawarta jest misja, cele oraz powody dla których powstała Fundacja Navis.
Motto to upamiętnia okres wyjątkowo dynamicznego rozwoju miasta w XIX wieku, kiedy to Łódź stała się jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych.
Dzisiaj Łódź ponownie doświadcza głębokich zmian, szukając swojego miejsca na mapie kraju i Europy.
Chcemy uczestniczyć w tym procesie, podejmować działania o charakterze artystycznym, społecznym i każdym innym, które przyczynią
się do budowy Łodzi jako miejsca:
  • które czerpie z historycznego doświadczenia miasta wielokulturowego na rzecz budowy atrakcyjnego, tolerancyjnego i przyjaznego miejsca dla życia ludzi innych kultur w dniu dzisiejszym;
  • w którym nie ma miejsca na żadną z form ksenofobii i dyskryminacji;
  • które pielęgnuje i promuje własną tożsamość lokalną i regionalną;
  • które pielęgnuje i promuje własną tożsamość lokalną i regionalną;
  • świadomych i aktywnych obywateli, angażujących się w budowanie otaczającej ich rzeczywistości od skali lokalnej po globalną.

Dane adresowe

NAVIS
Retkińska 114 A / 10, 94-004 Łodź
NIP 7272757821
navis.org.pl
info@navis.org.pl

Social

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje