newsletter

CPC (cost per click)

Cpc
Autor: Redakcja Data publikacji: 03.05.2015

CPC (cost per click)

Jeden z modeli rozliczenia reklamy internetowej, np. kampanii bannerowej – koszt pojedynczego kliknięcia. Opłata pobierana jest tylko wówczas, gdy internauta kliknie w reklamę. Reklamodawca określa maksymalną stawkę, którą jest gotowy zapłacić. Przekazy przeznaczone do emisji biorą udział w aukcji – wyświetlona zostaje ten, za który zaoferowano najwięcej. Model stosowany jest do rozliczania części działań e-marketingu i e-PR, m.in. kampanii bannerowych, linków sponsorowanych czy reklam emitowanych w mediach społecznościowych (np. w serwisach Facebook czy YouTube).

Początkowo pojęcie Cost per click oznaczało miarę efektywności, czyli cenę jednego kliknięcia. Obliczany jako stosunek liczby kliknięć do poniesionych kosztów. Natomiast model rozliczenia „za kliknięcie” był oznaczany akronimem PPC (pay per click). Obecnie tych dwóch terminów używa się synonimicznie.

Oprócz CPC stosowane są również modele: CPM (cost per mille), CPA (cost per action), CPL (cost per lead) czy CPS (cost per sale).

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje