newsletter

Web accessibility

Web accessibility
Autor: Redakcja Data publikacji: 03.05.2015

 Web accessibility (Dostępność serwisów internetowych)

Gałąź wiedzy z zakresu interakcji człowiek–komputer, poświęcona zagadnieniom zniesienia barier w dostępie do serwisów internetowych, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i starszych. Stopień, w jakim użytkownik, bez względu na posiadaną niepełnosprawność czy wykorzystywany sprzęt, może wykorzystać system do realizacji celów. Zalecenia dotyczące dostępności serwisów zawiera dokument „Web Content Accessibility Guidelines” (WCAG) – wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego stworzyła jego polskie tłumaczenie. Ciekawą, bezpłatną publikacją na ten temat jest „Dostępność serwisów internetowych” autorstwa Dominika Paszkiewicza i Jakuba Dębskiego.

Fundacja Widzialni, która działa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych przyznają co roku nagrodę Strona Internetowa bez Barier serwisom, które najlepiej spełniają wymogi dostępności.

Problem dostępu do zasobów kultury dla osób niepełnosprawnych został opisany szerzej w artykule autorstwa Zuzanny Stańskiej „Technologie mobilne w służbie osobom niepełnosprawnym”.

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje