newsletter

Cognitive Walkthrough

Cognitive walkthrough
Autor: Redakcja Data publikacji: 03.05.2015

Cognitive Walkthrough

Badanie, które ma na celu ocenę i wyłonienie ewentualnych problemów z użytecznością serwisu czy aplikacji mobilnej. Procedura polega na wykonaniu przez uczestników kilku zadań angażujących najważniejsze funkcje systemu. Metoda została rozwinięta w pierwszej połowie lat 90. w publikacji „Usability Inspection Methods” autorstwa jednego z najlepszych specjalistów w zakresie użyteczności, Jakoba Nielsena. W książce sformułowano cztery zasadnicze pytania, które pozwolą wyłonić ewentualne problemy z użytecznością:

  1. Czy użytkownik podejmie próbę osiągnięcia efektu, do którego prowadzi kolejny etap zadania? Czy rozumie, że krok jest konieczny do osiągnięcia finalnego celu?
  2. Czy uczestnik zauważy, że może wykonać poprawną czynność? Czy dostrzeże przycisk?
  3. Czy rozumie, że to działanie prowadzi do pożądanych rezultatów? Np. odpowiedni przycisk jest widoczny, ale uczestnik nie rozumie nazwy, więc nie wybierze odpowiedniej akcji.
  4. Czy otrzyma informację zwrotną? Czy dostanie potwierdzenie, że wykonał poprawne działanie?

Badanie umożliwi sformułowanie zaleceń, które należy wprowadzić do systemu, aby uczynić go bardziej użytecznym dla użytkownika końcowego.

W internetowej encyklopedii Wikipedia zostało opublikowane anglojęzyczne zestawienie metod służących do badania użyteczności.

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje