newsletter

Branding

Branding
Autor: Redakcja Data publikacji: 03.05.2015

Branding

Strategia komunikacji zmierzająca do zbudowania świadomości marki oraz jej pożądanego wizerunku. Narzędzia brandingu to m.in.:

  • Identyfikacja wizualna instytucji – Mariusz Ryciak w branżowym serwisie PRoto tłumaczy, jak dostosować logotyp do marki,
  • Content marketing (marketing treści), czyli tworzenie i dystrybuowanie treści atrakcyjnych dla adresatów komunikatu,
  • Public relations,
  • CSR (Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu), czyli strategia, dzięki której organizacje w swoim działaniu dobrowolnie uwzględniają interesy społeczeństwa, dbałość o środowisko a także relacje z lokalnymi grupami interesariuszy. Krajową instytucją wspierającą działania o charakterze CRS jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Organizacja opublikowała w zeszłym roku raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”.

O znaczeniu brandingu i jego wykorzystywaniu przez polskie organizacje opowiada dr Łukasz Wojtkowski, medioznawca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w wywiadzie pt. „Branding cz. 1: kiedy, jak, po co i za ile?”.

Szczególnym narzędziem brandingu jest storytelling, czyli prowadzenie narracji, opowiadanie historii o instytucji. Paweł Tkaczyk, ekspert w dziedzinie budowania marki, opisuje „markę jako opowieść”.

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

dotacje na innowacje